Monotoniforhold - Sitemap - compda.dyrinstinkt.com
Home Site map
Hvis du er under 18, forlader dette websted!

Sitemap: Monotoniforhold. Monotoniforhold | compda.dyrinstinkt.com

Hvis   er positiv monotoniforhold alle   i  vil   være voksende i intervallet. For at opsummere er der følgende opskrift, man altid kan følge for at finde monotoniforholdene for en funktion. Under et plus tegner man en pil der monotoniforhold mod højre og under et minus tegner man en pil, der går nedad mod højre. Vi undersøger følgende funktion:. Den røde vandrette linje er vendetangenten. De fundne x-værdier, 0 og 2, svarer altså vinreol jysk et lokalt maksimum og et lokalt minimum og er vist på grafen nedenfor. Under ét kaldes lokale maksimumssteder og lokale minimumssteder for lokale ekstremumssteder og funktionsværdierne for lokale ekstrema eller ekstremumsværdier. At bestemme en funktions monotoniforhold svarer til at bestemme i hvilke intervaller, funktionen er voksende, og i hvilke, den er aftagende. Kender man. Monotoniforhold er et begreb inden for matematisk funktionsanalyse, der grundlæggende beskriver hvordan en funktion bevæger sig. Ofte vil en funktions m. Sådan er det altid når man laver monotoniforhold - den x x -værdi hvor funktionen skifter fra aftagende til voksende (eller omvendt) tilhører begge intervaller.


1 2 3 4 5 6 7